Mediationovereenkomst - REconnect mediation

MediationovereenkomstDe spelregels van de mediation

Afspraak is afspraak

Na het kennismakingsgesprek (en uiteraard als we met elkaar door willen) stel ik de mediationovereenkomst op, die we met elkaar zullen ondertekenen.

In deze overeenkomst staan de spelregels van de mediation. Die spelregels zijn voor een groot gedeelte zelf in te vullen, maar een aantal punten zal daar altijd in staan, zoals de vrijwilligheid, de verplichting tot inspanning en de vertrouwelijkheid.

Vrijwilligheid

Meedoen aan een mediation is altijd vrijwillig. Dat geeft vrijheid om op ieder gewenst moment de deelname aan het proces af te breken. Dat is ook geheel in lijn met de zelfbeschikkende aard van mediation: tijdens het proces beslissen jullie zelf over de uitkomst van het conflict.

Als mediator steun en stimuleer ik jullie in deze besluitvorming, ik blijf zelf weg uit die beslissende rol.

Verplichting tot inspanning

De vrijwilligheid betekent niet, dat je geen verantwoordelijkheid hoeft te voelen voor de uitkomst van de mediation. Voor iedere deelnemer (dus ook voor mij als mediator) geldt: je hebt een verplichting tot inspanning. Dat noemen we ook wel commitment. Partijen moeten zich gebonden voelen aan het proces om er samen uit te komen. Zonder dat commitment is mediation een kansloos proces.

Dat betekent niet dat gedurende het proces de bereidheid kan afnemen. Juist daarom mag je van mij als mediator daarin verwachten, dat ik jullie motiveer en activeer, zodat jullie samen het meest optimale resultaat voor een ieder van jullie kunnen behalen.

Vertrouwelijkheid

Wellicht het meest belangrijke onderdeel van mediation. Jullie moeten je compleet vrij voelen om tijdens de mediation te spreken over dat wat jullie verdeeld houdt. Om die reden is het uitgangspunt, dat wat tijdens de mediation op tafel komt ook vertrouwelijk blijft, zelfs ook als er geen uitkomst is van het proces. Dat geldt voor alle deelnemers, dus ook als er eventuele adviseurs betrokken zijn.

Een uitzondering kan zijn, wanneer de uitkomst van een mediation door een andere partij getoetst moet worden. Bij een echtscheiding wordt bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant en/of een ouderschapsplan opgesteld. Die documenten zijn opgesteld tijdens een mediation, maar moeten door een advocaat c.q. rechter worden beoordeeld.

Een andere uitzondering is, als er zaken naar voren komen, die wettelijk strafbaar of onrechtmatig zijn. In sommige gevallen kan ik dan niet langer gehouden worden aan de vertrouwelijkheid, maar moet ik bijvoorbeeld voldoen aan de meldplicht. Deze beroepsregels en -ethiek is onder ander door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) vastgesteld in een reglement. Dit reglement is onderdeel van de mediationovereenkomst. Een geruststellende gedachte, ook voor jullie!

Mediator nodig?Samen op zoek naar een duurzame oplossing

REconnect mediation staat voor je klaar als je gaat scheiden of in een andere situatie waar je bemiddeling bij nodig hebt. Als deskundig en ervaren MfN-mediator zet ik mij in om samen met jullie op zoek te gaan naar duurzame en passende oplossingen.

Maak een afspraak